Diari de Tarragona

Buscador de municipios

Lugo 65,35% de participación / 100,00% escrutado

10 Noviembre 2019

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 2
  • PSOE - 2

28 Abril 2019

Mayoría

ESCAÑOS

  • PP - 2
  • PSdeG-PSOE - 2